AuksjonBodø - En lokal auksjon i regi av IRIS Salten, Bodø Næringsforum og Bodø Sentrumsforum

 TV-aksjon 2020: Et hav av muligheter! – Bidrag for næringslivet

Ta en titt på de budobjektene som er mulige å by på her!

Årets TV-aksjon tar for seg et av de største problemene verden står ovenfor, overforbruk av plast og plast på avveie. Problemstillingen har med jevne mellomrom blitt løftet opp i Norge med gode tiltak fra ulike organisasjoner og ildsjeler. Problemet eksisterer i Norge, men er absolutt størst i Sørøst-Asia, som alene står for 1/3 av verdens plastutslipp i havet.

Pengene som samles inn i TV- aksjonen skal gå til å samle inn og resirkulere plastprodukter som i dag havner i naturen og i havet, samt kutte bruken av plast i dette området. Gjennom de planlagte tiltakene skal over 900 000 mennesker få tilgang til nye og forbedrede avfallssystemer. Iris Salten, Bodø Sentrumsforum og Bodø Næringsforum har slått seg sammen om å hente inn bidrag fra næringslivet, og tar med dette initiativ til å gjennomføre en lokal auksjon med tjenester og gaver fra næringslivet i Bodø. Næringslivet i Bodø er kjent for å være raus og engasjert når det står på, og har i år bidratt med mange flotte og spennende budobjekter.

I prosessen med å samle inn budobjekter og bidrag fra nærlingslivet har vi opplevd et stort engasjement. 
Dette er en noe annerledes måte å samle inn midler til et godt formål på, enn den normale ringe-dugnaden. En lokal auksjon var tenkt som en litt annen måte å skape engasjement rundt et viktig tema.

Vi ønsker å takke alle våre støttespillere og samarbeidspartnere som har bidratt til å gjøre denne auksjonen mulig.